Logo ExSu

   

Administratie

ExSu bvba is gespecialiseerd in Belgische accijnzen en er mee gelijkgestelde belastingen en heffingen. De kernactiviteit van ExSu bestaat uit het geven van advies dat specifiek verband houdt met deze materie.

Na een verkennend gesprek lijsten wij alle accijnsgoederen en accijnsproducten op waarmee het bedrijf te maken heeft op diverse niveau s. Wij stellen samen met u de behoeften van uw bedrijf vast, gaan na welke opportuniteiten er zijn, toetsen ze af aan de economische realiteit, wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af en adviseren u bij uw eindbeslissing op grond van de verschillende parameters.

Wij geven aan hoe ons advies in uw bedrijf kan geimplementeerd worden. Indien gewenst steunen wij u bij de implementatie van uw eindbeslissing in het bedrijf.

Gezien de expertise toch in huis is, kunnen wij u ook in andere domeinen van dienst zijn, met name:

  • Opleiding en training
  • Ondersteuning en bijstand
  • Administratie

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap