Logo ExSu

   

Administratie

De kernactiviteit van ExSu bestaat uit het geven van advies dat specifiek verband houdt met accijnzen en ermee gelijkgestelde taksen.

Bent u in orde met de accijnswetgeving ? Dit is geen gemakkelijke vraag: de accijnswetgeving is complex en heel verscheiden; daarom kan een accijnsadvies voor uw onderneming heel belangrijk zijn. Welke accijnsgoederen gaan er in uw onderneming om en wat zijn de preciese activiteiten van uw onderneming ?

Mag u accijnsgoederen uitslaan voor intracommunautaire leveringen en uitvoer: aan de hand van welke documenten levert u het bewijs ?

Leeft u wel alle verplichtingen na ?

Misschien betaalt u uit onwetendheid te weinig accijnzen, of misschien wel te veel, misschien maakt u geen gebruik van een vrijstelling waar u wel recht op hebt.

Welke documenten, stukken en bescheiden moet u bewaren en hoelang ? Welke stukken moet u kunnen voorleggen bij een controle ?

Het voordeel van ons advies is dat u, waar nodig, uw administratie kunt aanpassen en bijsturen zodat ze in orde is met de geldende reglementering. Desgevallend kunt spontaan correcties doen, waardoor u boetes vermijdt. Na ons advies bent u degelijk voorbereid op een eventuele controle.

Dank zij ons advies weet u precies met welke belastingen u rekening moet houden en bent u derhalve in staat een correcte prijszetting te doen.

Overweegt u om in de toekomst accijnsgoederen intracommunautair te verwerven of in te voeren, weet waar u aan begint. Na ons advies komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Ons contacteren is een eerste stap in de goede richting.

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap