Logo ExSu

   

Accijnzen zijn een verbruiksbelasting die verschuldigd zijn in het land van verbruik. Wanneer accijnsgoederen en/of accijnsproducten worden overgebracht van een lidstaat naar een andere lidstaat, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen particulieren en handelaars.

Particulieren mogen in hun bagage accijnsgoederen meebrengen vanuit een andere lidstaat, zonder dat zij in Belgie nog accijnzen moeten betalen, op voorwaarde dat de accijnzen werden betaald in het land van aankoop. De hoeveelheden die vrij kunnen overgebacht worden zijn wel beperkt. Bovendien mogen deze goederen niet worden vervreemd, noch tegen betaling, noch gratis; zij moeten verplicht aangewend worden voor het persoonlijk gebruik van de reiziger en/of zijn (haar) gezinsleden.

Handelaars kunnen, zelfs voor kleine hoeveelheden, alleen maar accijnsgoederen of accijnsproducten vanuit een andere lidstaat (laten) overbrengen onder de schorsingsregeling. Voor wat de communautaire accijnsgoederen betreft moet de overbrening verplicht gebeuren met een eAD binnen het EMCS systeem. De Belgische bestemmeling moet verplicht beschikken over een vergunning erkend entrepot, geregistreerde geadresseerde of tijdelijk geregistreerde geadresseerde. Voor wat de nationale accijnsproducten betreft moet de overbrenging verplicht gebeuren onder een aparte, nationale, schorsingsregeling. De Belgische bestemmeling moet verplicht beschikken over een vergunning accijnsinrichting.

Hetzelfde geldt voor handelaars die accijnsgoederen of accijnsproducten naar een andere lidstaat versturen. De Belgische verzender moet verplicht beschikken over een vergunning erkend entrepot, voor wat de communautaire accijnsgoederen betreft, of een vergunning accijnsinrichting, voor wat de nationale accijnsproducten betreft.

Wanneer accijnsgoederen of accijnsproducten de schorsingsregeling verlaten, worden ze in het vrij verkeer gebracht met een aangifte AC4. Ook wanneer het gaat om een 0-tarief en/of er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling moet er een aangifte AC4 worden ingediend.

 

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap