Logo ExSu

   

Een tijdelijk geregistreerde geadresseerde is een machtiging waarin kan vergund worden dat communautaire accijnsgoeden onder de schorsingsregeling mogen ontvangen worden. De tijdelijk geregistreerde geadresseerde mag geen accijnsgoederen onder de schorsingsregeling produceren, verwerken, voorhanden hebben of verzenden.

De accijnsgoederen die gedurende een week werden ontvangen, moeten ten laatste de donderdag van de daarop volgende week worden aangegeven met een aangifte ten verbruik.

Een tijdelijk geregistreerde geadresseerde kan alleen maar accijnsgoederen ontvangen van uit een andere lidstaat, nooit vanuit een Belgisch belastingentrepot.

De machtiging tijdelijk gergistreerde geadresseerde is een vereenvoudigde machtiging, die niet wordt afgeleverd door de gewestelijke directie, maar door een hulpkantoor. Er kan maximaal 6 keer per jaar gebruik gemaakt worden van deze regeling.

Een machtiging tijdelijk geregistreerde geadresseerde geldt slechts voor 1 zending; Voor deze regeling moet per zending een borg worden gesteld.

De aflevering van een machtiging tijdelijk geregistreerde geadresseerde wordt niet afhankelijk gesteld van een voorafgaande audit.

 

 

 

 

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap