Logo ExSu

   

Een geregistreerde geadresseerde is een machtiging waarin kan vergund worden dat communautaire accijnsgoeden onder de schorsingsregeling mogen ontvangen worden. De geregistreerde geadresseerde mag geen accijnsgoederen onder de schorsingsregeling produceren, verwerken, voorhanden hebben of verzenden.

De accijnsgoederen die gedurende een week werden ontvangen, moeten ten laatste de donderdag van de daarop volgende week worden aangegeven met een aangifte ten verbruik.

Een geregistreerde geadresseerde kan alleen maar accijnsgoederen ontvangen van uit een andere lidstaat, nooit vanuit een Belgisch belastingentrepot.

Voor een machtiging geregistreerde geadresseerde moet een doorlopende borgtocht worden gesteld bij het enig kantoor van de administratie der douane en accijnzen.

De aflevering van een machtiging geregistreerde geadresseerde gebeurt door de centrale administratie of de gewestelijke directie van de administratie der douane en accijnzen. De aflevering wordt afhankelijk gesteld van het met succes doorlopen van een voorafgaande audit.

 

 

 

 

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap