Logo ExSu

   

Het verkeer onder de schorsingsregeling van communautaire accijnsgoederen gebeurt sinds 1 januari 2011 verplicht met het electronische accijnsdocument eAD. Deze verplichting geldt in heel de EU en is gebaseerd op een richtlijn die door de parlementen van de lidstaten in nationale wetgeving zijn omgezet. Het verkeer met een eAD gebeurt in het raam van het door de Europese Unie opgezette EMCS. De papieren AGD mag niet langer meer gebruikt worden.

Het systeem, dat van toepassing is op alcohol en alcoholhoudende producten, tabaksfabrikaten en energieproducten, beoogt een vereenvoudiging van de procedures, een papierloze administratie, een vluggere vrijgave van de borg en een effectieve monitoring van de aan gang zijnde bewegingen.

Zowel de erkend entrepothouder, de geregistreerde geadresseerde, de tijdelijk geregistreerde geadresseerde als de geregistreerde afzender moeten verplicht gebruik maken van dit systeem.

In praktijk komt het er op neer dat accijnsgoederen van de ene lidstaat naar de andere alleen maar kunnen vervoerd worden onder de schorsingsregeling. Met andere woorden zowel de verzender als de bestemmeling van de accijnsgoederen moet over een vergunning beschikken.

 

 

 

 

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap