Logo ExSu

   

Een erkend entrepot (of erkend entrepothouder) is een machtiging waarin kan vergund worden dat communautaire accijnsgoederen onder de schorsingsregeling mogen geproduceerd, verwerkt, ontvangen, voorhanden gehouden en/of verzonden worden. De ruimte waarbinnen de accijnsgoederen onder de schorsingsregeling moeten worden opgeslagen, noemt men het belastingentrepot. De productie en de verwerking onder de schorsingsregeling van accijnsgoederen moet verplicht gebeuren in een belastingentrepot. Ook voor het voorhanden hebben van accijnsgoederen onder de schorsingsregeling is het erkend entrepot verplicht; in dit geval wordt het verlenen van de vergunning afhankelijk gesteld van de gemiddelde voorraad. Verzenden onder de schorsingsregeling kan alleen vanuit een belastingentrepot.

De accijnsgoederen die gedurende een week uit het belastingentrepot werden uitgeslagen, moeten ten laatste de donderdag van de daarop volgende week worden aangegeven met een aangifte ten verbruik.

Een belastingentrepot kan accijnsgoederen ontvangen van uit een andere lidstaat, vanuit een ander belastingentrepot in Belgie of vanaf een Belgisch invoerkantoor.

Voor een machtiging erkend entrepot moet een doorlopende borgtocht worden gesteld bij het enig kantoor van de administratie der douane en accijnzen.

De aflevering van een machtiging erkend entrepot gebeurt door de centrale administratie of de gewestelijke directie van de administratie der douane en accijnzen. De aflevering wordt afhankelijk gesteld van het met succes doorlopen van een voorafgaande audit.

 

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap