Logo ExSu

   

Administratie

Binnen ExSu bvba wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke dienstverlening. De accijns expertise van Walter Michielsen en de gespecialiseerde opleiding van Bart Michielsen, staan samen borg voor een homogeen, complementaire geheel.

Walter Michielsen


Walter heeft boekhouding gestudeerd aan het Stedelijk Hoger Instituut voor Handel en Administratie in Antwerpen. Na zijn studies heeft hij achtereenvolgens in de zaak van zijn ouders, bij het Ministerie van Openbare Werken en bij het Ministerie van Financien gewerkt.

In december 1973 is Walter voor de administratie der douane en accijnzen gaan werken. Tot 1981 was hij actief in de haven van Antwerpen, waar hij onder andere vochtpeiler geweest is. Van 1981 tot 1993 werkte hij in de verificatiedienst van het douanekantoor in Meer.

Na het afschaffen van de binnengrenzen is Walter teruggekeerd naar Antwerpen, waar hij de accijnsdiensten is gaan versterken. Hij is tot aan zijn pensionering op de accijnscontrole Antwerpen II een gedreven accijnsambtenaar geweest; in het begin als verificateur-accountant, de laatste 15 jaar had hij de leiding over de dienst.

Op 1 januari 2013 is Walter met pensioen gegaan als ere eerstaanwezend inspecteur.

Walter is mede-oprichter en de eerste zaakvoerder van de bvba ExSu.


Bibliografie

Onderdeel Verpakkings- en milieuheffing van het Zakboekje Milieuheffingen en -subsidies uitgegeven bij Wolters Kluwer Belgium - ISBN: 9789046567067

Bart Michielsen

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap