Logo ExSu

   

De verpakkingsheffing is een taks gelijkgesteld met accijnzen, die wordt geheven op alle individuele drankverpakkingen. Het materiaal waaruit ze zijn vervaardigd is daarbij van weinig belang.

De wet definieert als individuele verpakking: "iedere verpakking, ongeacht het materiaal waaruit deze is samengesteld, bestemd om te worden geleverd aan de eindgebruiker zonder een verandering van verpakking te hebben ondergaan".

De verpakkingsheffing wordt geheven op verpakkingen die alcoholhoudende of alcoholvrije dranken bevatten.

De hoogte van de belasting hangt af van het feit of het om een eenmalige verpakking gaat, of een verpakking met statiegeld. De belastingplichtige die gebruik wil maken van de verlaagde heffing van toepassing op retourverpakkingen, moet zich laten registreren bij de administratie der douane en accijnzen.

In de regel wordt de verpakkingsheffing gelijktijdig betaald met de accijns en/of bijzondere accijns bij het in verbruik stellen van de accijnsgoederen of accijnsproducten.

De natuurlijke- of rechtspersoon die accijnsgoederen en/of accijnsproducten, die zich reeds in het vrije verkeer bevinden, verpakt, moet bij de eerstaanwezend inspecteur - ontvanger een beroepsaangifte indienen en na de verpakking de verpakkingsheffing betalen bij diezelfde eerstaanwezend inspecteur - ontvanger.

 

 

 

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap