Logo ExSu

   

Administratie

Disclaimer

 

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en de bvba ExSu er naar streeft om deze informatie steeds zo actueel, nauwkeurig en volledig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

De bvba ExSu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op haar website. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden.

 

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, publicaties en gegevens op deze website zijn eigendom van bvba ExSu.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, overgedragen, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bvba ExSu.

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap