Logo ExSu

   

Accijnzen zijn een indirecte belasting (of verbruiksbelasting) geheven op een beperkt aantal goederen of producten, die in principe niet tot de basisbehoefte behoren. Accijnzen onderscheiden zich van andere belastingen door de wijze waarop ze berekend worden. De BTW en de directe belastingen zijn zuivere "ad valorem" belastingen, accijnzen zijn vooral een specifieke belasting (een gedeelte van de accijns op tabak wordt wel op de waarde geheven). De te betalen accijnzen worden in principe op de hoeveelheid berekend: volume, per stuk of op het gewicht.

Omdat de accijns aan de bron wordt geind (bij de producent, de invoerder of degene die ze intracommunautair verworven heeft) en er meestal geen melding op de factuur (of kassabon) over voorkomt, is het noch voor handelaars, noch voor de consument niet altijd even duidelijk hoeveel accijns er werd aangerekend.

In Belgie zijn er twee soorten accijnzen: communautaire accijnzen en nationale accijnzen. De bijdrage op de energie en de controleretributie worden, indien van toepassing, gelijktijdig en op de zelfde wijze geind als de accijnzen. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen accijns (gemeenschappelijk met Luxemburg in het raam van de BLEU - Belgisch Luxemburgs Economische Unie) en bijzondere accijns (opbrengst is volledig voor Belgie).

De verpakkingsheffing is een met accijnzen gelijkgestelde heffing.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen communautaire accijnsgoederen en nationale accijnsproducten.

De communautaire accijnzen zijn op Europees vlak geharmoniseerd: de wetgeving en regelgeving worden in alle lidstaten op een uniforme wijze toegepast. De lidstaten hebben nog wel de bevoegdheid om zelf de tarieven te bepalen. De communautaire accijnsgoederen zijn: tabak, alcohol en energieproducten.

In principe zijn accijnzen een Europese aangelegenheid, maar de lidstaten beschikken over de mogelijkheid om ook nog andere producten te belasten. In Belgie bestaat er voor de nationale accijnzen een aparte reglementering die volledig los staat van de Europese wetgeving en regelgeving. De nationale accijnsproducten zijn: alcoholvrije dranken en koffie.

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap