Logo ExSu

   

In principe zijn accijnzen een Europese aangelegenheid, maar de lidstaten beschikken over de mogelijkheid om ook nog andere producten te belasten. In Belgie bestaat er voor de nationale accijnzen een aparte reglementering die volledig los staat van de Europese wetgeving en regelgeving.

Nationale aacijnsproducten kunnen vanuit een andere lidstaat alleen onder de schorsingsregeling worden verworven door een accijnsinrichting. Het onder schorsing voorhanden hebben en de verzending naar een andere lidstaat kan alleen door een accijnsinrichting.

De nationale accijnsproducten zijn: alcoholvrije dranken en koffie.

Alcoholvrije dranken

Onder alcoholvrije dranken wordt verstaan: (mineraal)water, gearomatiseerde waters (zoals limonade) en groente- en fruitsappen.

Ook siropen, poeders, korrels, tabletten, ..., die kennelijk bestemd zijn voor de vervaardiging van limonades of andere alcoholvrije dranken worden belast.

Wijn en bier met een laag alcohol volume gehalte worden als alcoholvrije drank aangemerkt.

Koffie

Onder koffie wordt verstaan: koffie, oploskoffie en afgeleiden.

Extracten, essences en concentraten van koffie en preparaten op basis van deze extracten, essences en concentraten worden eveneens als koffie belast.

Het accijnstarief hangt af van de wijze van aanbieden van de koffie: ongebrand, gebrand of als exract, essence, concentraat.

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap