Logo ExSu

   

De communautaire accijnzen zijn op Europees vlak geharmoniseerd: de wetgeving en regelgeving worden in alle lidstaten op een uniforme wijze toegepast. De lidstaten hebben nog wel de bevoegdheid om zelf de tarieven te bepalen.

De communautaire accijnsgoederen zijn: tabak, alcohol en energieproducten.

Deze producten kunnen vanuit een andere lidstaat alleen onder de schorsingsregeling worden verworven door een erkend entrepot, een geregistreerde geadresseerde of een tijdelijk geregistreerde geadresseerde.

Alcohol

Alcohol en alcoholhoudende dranken moeten verplicht worden geproduceerd in een belastingentrepot. Het kan gaan om zuivere alcohol, sterke drank, wijn, tussenproduct of bier.

In sommige gevallen kan er vrijstelling van accijns verleend worden, wegens het gebruik dat van de alcohol gemaakt wordt. Dit is ondermeer het geval voor alcohol die in sommige voedingsmiddelen verwerkt wordt.

Voor de vervaardiging of het gebruik van gedenatureerde alcohol is meestal een vergunning vereist.

Energieproducten

Het gaat om elektriciteit, aardgas en minerale olien (o.a. benzine, gasolie, LPG, ...)

Bij deze accijnsproducten bestaan veel verschillende tarieven en er zijn heel wat bijzondere regelingen. In een aantal gevallen is er volledige of gedeeltelijke vrijstelling van accijnzen voorzien om diverse redenen of oorzaken.

De meest gekende bijzonderheden zijn de beroepsdiesel voor de transportsector, het gebruik van rode gasolie door specifieke sectoren, de vrijstellingen in de landbouw en de industrie.

Tabaksfabrikaten

In Belgie moeten alle tabaksfabrikaten die worden verkocht, voorzien zijn van een fiscaal kenteken (taksbandje).

De handelaar die tabaksfabrikaten (voorzien van een fiscaal kenteken) wil verkopen, moet vooraf een beroepsaangifte indienen bij het bevoegde kantoor der accijnzen.

Tabaksfabrikaten moeten verplicht geproduceerd worden in een belastingentrepot. Ontvangen uit een andere lidstaat gebeurt verplicht onder de schorsingsregeling door een erkend entrepothouder.

Fiscale kentekens kunnen bij het kantoor Brussel-tabak pas besteld worden, nadat de betrokken firma zich heeft laten registreren bij de administratie der douane en accijnzen.

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap