Logo ExSu

   

Administratie

Veel bedrijven die met accijngoederen werken of er mee te maken hebben, zijn zich niet echt bewust van de impact die accijnzen op hun bedrijf kunnen hebben.

ExSu bvba is gespecialiseerd in Belgische accijnzen en er mee gelijkgestelde belastingen en heffingen. De kernactiviteit van ExSu bestaat uit het geven van advies dat specifiek verband houdt met deze materie.

Gezien de expertise toch in huis is, kunnen wij u ook in andere domeinen van dienst zijn, met name:

  • Opleiding en training
  • Ondersteuning en bijstand
  • Administratie

Op deze website wordt getracht een antwoord te geven op veel voorkomende vragen. Het is niet de bedoeling om ieder aspect van de accijns reglementering tot in het kleinste detail toe te lichten.

Wij hopen dat onze webstek voor u een bron van informatie zal zijn, die u regelmatig terug zult raadplegen.

Walter Michielsen, de zaakvoerder van ExSu is een voormalige accijnsambtenaar. Als zaakvoerder voelt hij de verwachtingen van de bedrijven zeer goed aan, als gewezen ambtenaar kent hij de administratie van binnen uit. Daardoor kan hij de belangen van beide partijen perfect in harmonie brengen en ze naadloos met elkaar verzoenen.

Wij zijn een verlengstuk van uw onderneming, wij brengen u bijkomende expertise en een objectieve kijk van een buitenstaander.

 

 

 

 

disclaimer | copyright | voorwaarden | over ons | sitemap